Cuvée 2005 Ostrava

Klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. společně s hotelem ATOM uspořádal ve dnech 12.-13. května třetí ročník mezinárodního konkurzu vín – Cuvée2005. Tato na severní Moravě zcela ojedinělá soutěž vín, probíhající za odborné garance prof. Fedora Malíka a prof. Viléma Krause, Cechu českých vinařů a svazu moravských vinařů MORAVÍN, byla v letošním roce uznána Ministerstvem zemědělství ČR, čímž se zařadila k prestižním vinařským konkurzům, jakými jsou např. Valtické vinné trhy, Vinoforum, Sauvignon Forum či Vinum Juvenale. Hlavním partnerem akce byly Moravské vinařské závody s.r.o., Hukvaldy.

Hodnocení více než stovky soutěžních vzorků z třinácti zemí světa (kuriozitou bylo víno z Texasu) se uskutečnilo v pátek 13. 5. dopoledne, kdy se v hotelu ATOM sešli degustátoři z Čech, Moravy i Slovenska. Současně s odbornou komisí hodnotily vína komise laické, složené zejména z ostravských milovníků vína.

Doprovodný program pro veřejnost začal ve čtvrtek 12. 5. večer, kdy byla na programu řízená degustace slovenských vín málo známých odrůd (m.j. Hron, Domina a další) pod vedením prof. Fedora Malíka. V pátek odpoledne a večer měla veřejnost možnost ochutnat vína zařazená do soutěže Cuvée2005, včetně šampiónů a vín oceněných některou z medailí, připravena byla prezentace vybraných moravských vinařů a dovozců vín. (např. byla v Ostravě premiérově představena vína z Brazílie). Návštěvníci tedy mohli ochutnat několik stovek vín, porovnat vlastní hodnocení s výsledky soutěže a diskutovat s přítomnými degustátory (např. Helena Baker, zakladatelka české pobočky mezinárodního hnutí Slow Food). Nechyběla cimbálová muzika a „povinné“ sousto. Ostravským milovníkům vína byla rovněž poprvé představena Nová encyklopedie českých a moravských vín prof. Viléma Krause, nestora moravského vinařství, a řada dalších vinařských publikací.

Hodnocení vín stobodovou stupnicí Mezinárodní unie enologů, ve které pouze vína se ziskem alespoň 90 bodů obdrží Zlatou medaili, 85 bodů Stříbrnou medaili a 80 bodů Bronzovou medailí, proběhlo v souladu se současnými trendy světových vinařských konkurzů diskusním způsobem. Odborné komise byly nadmíru přísné, udělena byla pouze jediná zlatá medaile, a to šampionovi kategorie červených vín – Cuvée Morávka 2003, Helena Glosová, Collegium Vinitorum, Moravská Nová Ves. Šampion mezi bílými víny – Rueda Aura 2003, Petrus s.r.o., Španělsko, obdržel pouze medaili stříbrnou. Celkově odborné komise přidělily 1 zlatou, 13 stříbrných a 18 bronzových medailí. Domácím vinařům náleželo 15 medailí a více než jednu medaili získalo Vinařství Hort, Moravíno s.r.o. a Vinařství Kovacs s.r.o. Mezi zahraničními účastníky nejlépe uspěli Španělé (4 medaile). Ostravskou premiéru velmi dobře zvládla vína brazilská (3 medaile) a zásluhou portských vín uspěli Portugalci (3 medaile). Dvě medaile putují k našim sousedům na Slovensko a do Rakouska. Jedinou medaili získala vína z Chile, Francie a Bulharska, zatímco Nový Zéland a Maďarsko zůstaly těsně pod bodovou hranicí nezbytnou pro zisk medaile.

Výsledky hodnocení komise laické se od oficiálního názoru odborníků podstatně nelišily, pouze medailí by veřejnost udělila více – 12 zlatých, 10 stříbrných a 10 bronzových. Nejvýše laická komise ocenila Cuvée 2001 Blanky Ďurinové z Bzence a již zmíněné Cuvée Morávka.

Cílem ostravských vínobuditelů a mezinárodních konkurzů Cuvée není zaměnit nynější odrůdové zaměření tuzemských vinařů za tvorbu kupáží, ale navrátit kvalitní cuvée na vrchol vinařovy nabídky. Byla by škoda, kdyby vinou globální expanze módního Chardonnay a Cabernetu Sauvignon upadly v zapomnění tradiční Bzenecká Lipka či Blatnický Roháč. Slovy duchovního otce soutěže prof. Viléma Krause: „Není cuvée jako cuvée“ .

 


Hodnocení ve formátu Excel