Ustavující schůze klubu

Zápis ustavující schůze klubu K.A.H.A.N. ze dne 13.5.2002

– klub K.A.H.A.N. (Klub amatérských hodnotitelů alkoholických nápojů) se sídlem v Ostravě byl ustanoven dne 13.5.2002 v Dolní Lutyni

– stálí členové: Radka Hutařová, Petra Křístková, Josef Eliáš, Martin Křístek, Karel Kubesa

– jedná se o spolek přátel vína s cílem šíření osvěty o vinařství, vinohradnictví a sommelierství

– ve funkci prezidenta klubu se střídají stálí členové klubu dle volby v cca 2-měsíčních intervalech (přesná délka intervalu se řídí termínem schůzí – ochutnávek)

– víceprezidenty jsou:

  • pro otázky finanční a právní Radka Hutařová
  • pro gastronomii a sommeliérství Petra Křístková
  • pro otázky ekologické a bezpečnostní Josef Eliáš
  • pro marketing a public-relations Martin Křístek
  • pro otázky vědy, výzkumu a vzdělávání Karel Kubesa

– prezidentem do 1.řádné schůze zvolena Radka Hutařová