Cuvée 2015 Ostrava

Třináctý ročník ojedinělé mezinárodní soutěže kupáží, asambláží a známkových vín uspořádal ve dnech 13. a 23. dubna Klub ostravských vínobuditelů K.A.H.A.N. ve spolupráci s hotelem Zámek Zábřeh a Národním vinařským centrem. Akce proběhla za podpory Vinařského fondu. Iniciátorem a duchovním otcem jediné soutěžní přehlídky vín v Moravskoslezském kraji byl nedávno zesnulý guru českého a moravského vinařství prof. Vilém Kraus.

Moravští vinaři a dovozci vín ze zahraničí nominovali do letošního ročníku Cuvée Ostrava v šesti soutěžních kategoriích 123 soutěžních vzorků: 27 bílých vín suchých (kategorie A1), 27 bílých vín polosuchých a polosladkých (A2), 34 vín červených (B), 10 vín růžových (C), 8 vín šumivých (D) a 17 vín likérových a sladkých (E). Celkem byla do soutěže přihlášena vína 10 zemí: Česká republika (65 vín), Slovensko (20), Polsko (16), Portugalsko (8), Španělsko (5), Itálie (4), Dánsko (2), Francie (1), Chile (1) a Nový Zéland (1). Vína, která splnila statut soutěže, byla dne 13. dubna 2015 hodnocena pod odbornou garancí Národního vinařského centra na Zámku Valtice. Hodnotilo se stobodovou stupnicí v souladu s kritérii definovanými Národními standardy certifikovaných soutěží vín v České republice. Vína se ziskem 90 bodů a více byla oceněna Velkou zlatou medailí, vína mezi 86 a 89,99 body Zlatou medailí a vína mezi 83 až 85,99 body Stříbrnou medailí. Organizátoři se zavázali neudělovat Bronzové medaile a limity pro zisk Zlaté a Stříbrné medaile byly oproti loňskému ročníku zpřísněny. Součástí komplexního hodnocení (průměr 6 minut na 1 vzorek vína) bylo stanovování mohutnostních a aromatických profilů každého posuzovaného vína, což slouží vinařům jako zpětná vazba lépe než prostý údaj o počtu dosažených bodů.

Kvarteto odborných komisí pod vedením prof. Fedora Malíka, doc. Josefa Balíka, ing. Bronislava Pavelky a Josefa Valihracha udělilo 1 velkou zlatou, 19 zlatých a 47 stříbrných medailí. Moravská vína byla honorována 6 zlatými a 28 stříbrnými medailemi. Ze zahraničních účastníků uspěla nejlépe vína ze Slovenska (7 zlatých, 8 stříbrných), s odstupem následovalo Portugalsko (2 zlaté, 2 stříbrné), Španělsko (2 zlaté, 1 stříbrná) a Itálie (1 zlatá, 2 stříbrné). První velkou zlatou medaili v historii Cuvée Ostrava bylo honorováno víno z Chile. Senzaci vyvolaly 1 zlatá a 4 stříbrné medaile vinařsky exotického Polska, a také 2 stříbrné medaile šumivých vín z Dánska.

Titul šampióna suchých bílých vín získala slovenská asambláž Pinot blanc / Pinot noir / Chardonnay 2014 neskorý zber (Karpatská Perla s.r.o., Šenkvice) z Malokarpatské vinařské oblasti. Nejlépe hodnoceným tuzemským bílým vínem bylo mikulovské Cuvée Klárka 2010 pozdní sběr (Jaroslav Drmola, Bavory), kupáž Chardonnay a Rulandského bílého (Pinot blanc). Šampiónem červených vín a držitelem historicky první velké zlaté medaile Cuvée Ostrava se stalo chilské Santa Alicia Millantu 2010 (Viña Santa Alicia S.A. / dovozce Víno Hruška s.r.o.), vyrobené z hroznů Cabernetu Sauvignon, Cabernetu franc a Carménère, jenž dozrály v Maipo Valley. Cenu pro Nejlépe hodnocené tuzemské červené víno obdrželo cuvée Neronet / Blauburger 2013 jakostní (Ampelos – ŠSV Znojmo a.s., Vrbovec).

Vítězem kategorie polosuchých a polosladkých bílých vín byla kupáž Kerneru a Ryzlinku rýnského Kerka 2013 pozdní sběr (Vinice – Hnánice s.r.o.) ze Znojemské vinařské podoblasti. Vítězem kategorie růžových vín se stalo cuvée Frankovka / Zweigeltrebe 2014 moravské zemské víno (Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice). Vítězem kategorie šumivých vín byl Stephanus Riesling Sekt (Proqin s.r.o., Velké Němčice), asambláž Ryzlinku vlašského a Ryzlinku rýnského. Vítězem kategorie likérových a sladkých vín se stal Tokajský výber 6-putňový 2006 (Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa), vyrobený z cibéb Furmintu, Lipoviny a Muškátu žlutého. Slovenská společnost Tokaj & Co. současně obhájila loňské ocenění za Nejlepší kolekci vín.

Paralelně se soutěží Cuvée Ostrava byla letos podeváté udělena speciální cena Mezinárodní organizace novinářů a pisatelů o víně FIJEV PRIX CZ. Porotci, jimiž jsou obvykle členové FIJEV z České republiky, Slovenska a Polska, na tuto cenu nominují ty soutěžní vzorky Cuvée Ostrava, které je zaujmou mimořádně příznivým poměrem ceny a kvality, jako výjimečný vinařský počin či jako ukazatel cesty, kterou by se vinaři měli ubírat. Laureáty pro rok 2015 byly andaluské Botani 2014 (José Ordoñez & Co., Veléz Málaga), suché známkové víno z Moscatelu de Málaga, spolu s kupáží světoznámé odrůdy a zapomenutého novošlechtění prof. Viléma Krause, Rulandské bílé / Ranuše muškátová 2012 moravské zemské víno (Roman Filípek, Kyjov).    

Pomyslné medaile a tituly šampiónů udělovaly v ostravském Zámku Zábřeh dne 23. dubna 2015 Komise veřejnosti. Tyto výsledky umožňují vinařům a dovozcům porovnat názory odborníků a milovníků vín. Šampiónem veřejnosti byla ve shodě s odbornou komisí slovenská asambláž Pinot blanc / Pinot noir / Chardonnay 2014 neskorý zber (Karpatská Perla s.r.o., Šenkvice), společně s další slovenskou kupáží, tentokrát Cabernetu Sauvignon a Alibernetu, Clef de Sol 2011 (Roman Janoušek, Pezinok). Nejlépe hodnoceným tuzemským bílým vínem se stalo cuvée Chardonnay, Rulandského šedého a Rulandského bílého Pinot 333 Exclusive 2013 pozdní sběr (Rajhradské klášterní s.r.o., Rajhrad) a Nejlépe hodnoceným tuzemským červeným vínem byla kupáž Cabernetu Sauvignon, Merlotu a Frankovky Maharal 2009 pozdní sběr (Tanzberg Mikulov, a.s.). Vítězi jednotlivých kategorií byli opět ve shodě s odbornou komisí Stephanus Riesling Sekt (Proqin s.r.o., Velké Němčice) a Tokajský výber 6-putňový 2006 (Tokaj & Co., s.r.o., Malá Tŕňa), dále kupáž Svatovavřineckého a Merlotu Rosé Kozí horky 2014 kabinetní (Vinařství Vajbar Bronislav, Rakvice), a polosuché cuvée Hibernalu a Rulandského šedého Grand Chateau Hibruš 2013 moravské zemské víno (Vinařství Chateau Lednice a.s.). Nejlepší kolekci vín rovněž dle názoru veřejnosti představila společnost Tokaj & Co.

Výsledky dosud jediné mezinárodní soutěže vín na severu Moravy byly zveřejněny 23. dubna 2015 na Výstavě vín Cuvée Ostrava v Zámku Zábřeh. Doprovodný program pro veřejnost zahájil prof. Fedor Malík tradiční řízenou degustací „Slovenská vína o páté“. Současně byla za doprovodu cimbálové muziky zpřístupněna výstava vín s možností volné ochutnávky nejen soutěžních vzorků, ale také odrůdových vín přítomných moravských vinařů a dovozců zahraničních vín. Doprovodný program výstavy vín pro veřejnost završila prezentace Cantina Madrevite na téma „Umbrie – Utajená vína z papežské země“.

Neskromným cílem organizátorů Cuvée Ostrava je renesance dobrého jména kupáží v očích veřejnosti a návrat kvalitního cuvée na přední místa nabídky českých a moravských vinařů, podobně jako v jiných vinařsky vyspělých zemích. Slovy duchovního otce soutěže prof. Viléma Krause: „Není cuvée jako cuvée“.

 

Hodnocení ve formátu PDF